LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

GIỚI THIỆU

Giới thiệu Đạo Sư & Học Hội, Lý Niệm Hoằng Pháp

GIẢNG ĐƯỜNG BÁO ÂN

Tổng hợp các bài giảng của Lão Pháp sư, sắp xếp theo thứ tự học tập

TINH HOA KHAI THỊ

Tổng hợp các bài khai thị tinh hoa, chia theo các chủ đề.

TRƯỚC TÁC (TÁC PHẨM)

Tổng hợp Sách ghi chép bài giảng của Lão Pháp Sư

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

TU HÀNH TỊNH TÔNG & CỘNG TU LỤC HÒA KÍNH

HƯỚNG DẪN SƠ HỌC

Bước đầu vào tu học, các nghi thức Tịnh Tông, thứ tự học tập, phương pháp dụng công học tập

CỘNG TU LỤC HÒA KÍNH

Chuyên trang hướng dẫn Cộng Tu Lục Hòa Kính

KINH SÁCH TỊNH TÔNG

Những kinh sách tu hành cần thiết

TRANH ẢNH

ẢNH PHẬT BỒ TÁT CHỌN LỌC

Hình ảnh đẹp về Phật Bồ Tát

DẤU CHÂN HOẰNG PHÁP

Tổng hợp một số hoạt động hoằng pháp của Lão pháp sư

NGUYÊN TÁC VẼ TAY

Một số tranh đẹp vẽ tay

PHÁP NGỮ TINH HOA

Tranh tinh hoa pháp ngữ với bút pháp của Lão pháp sư

Giáo Dục Phật Đà

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

  • Nghệ thuật tạo tượng
  • Hiểu rõ về Phật giáo
  • Giới thiệu về kinh điển

 

THÔNG BẠCH:

Nam Mô A Di Đà Phật! Kính bạch chư Đại Đức, Tăng, Ni tôn kính, kính thưa các liên hữu đồng tu tôn kính!

Thật hoan hỉ khi được kết duyên cùng với chư Đại Đức, Tăng, Ni và các liên hữu đồng tu thông qua trang web này. Trang mạng AMTBVN.ORG được lập ra nhằm mục đích tổng hợp một cách đầy đủ các bài giảng pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không, phương pháp tu học, thứ tự học tập để thâm nhập kinh điển của Tịnh Tông. Đồng thời, trang web cũng tổng hợp các tài liệu, kinh sách phục vụ tu hành mà Lão Pháp Sư có hướng dẫn. 

Để giúp cho tứ chúng đồng tu Tịnh Tông đang theo học với Lão Pháp Sư Tịnh Không bám sát được việc tu học theo đường lối mà Lão Pháp Sư đã chỉ dạy, chúng con chỉ tổng hợp các tài liệu từ các trang mạng chính thức của Tịnh Tông Học Hội, ưu tiên các tài liệu đã được các Đại đức tại gia xuất gia ở trong ngoài nước đã biên dịch sang tiếng Việt, chúng con đồng thời sẽ cung cấp cả tài liệu bằng chữ Hán, tiếng Hoa gốc để những đồng tu có am hiểu về chữ Hán, tiếng Hoa dùng tham khảo. 

Ban biên tập chúng con, với tấm lòng thành kính, hi vọng các liên hữu tứ chúng đồng tu có thể nương theo Lão Pháp Sư để tu học và có đầy đủ tài liệu cần thiết, chuyên chú thâm nhập kinh giáo, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành Thánh, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tuy nhiên, chúng con sở học có hạn, trình độ Hán ngữ nông cạn, cho nên không thể tránh khỏi sai sót. Chúng con ngưỡng mong chư Đại Đức Tăng Ni tôn kính, chư đồng tu tôn kính, xin hãy chỉ giáo chỉnh lý để chúng con được hoàn thiện hơn, để có thể phục vụ được tứ chúng đồng tu tốt hơn. 

Mọi góp ý, xin chư vị từ bi gửi về địa chỉ thư điện tử: amtb@amtbvn.org.

Chúng con xin chân thành cảm ơn!

Nam Mô A Di Đà Phật!