Tập 2/2 – Thỉnh Chuyển Pháp Luân – Thỉnh Phật Trụ Thế

THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN – THỈNH PHẬT TRỤ THẾ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng ngày 25 tháng 11 năm 20002
Giảng tại: Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 
Tổng cộng 2 tập

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

AMTB: 04-012-0001 và 04-012-0002

 

Hiện tại bài giảng này chưa cập nhật văn bản. Ban biên tập sẽ cập nhật ngay khi có.

TỔNG CỘNG 2 TẬP

01 02

THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN – THỈNH PHẬT TRỤ THẾ – TẬP 2

TẬP 2

(đang cập nhật văn bản)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *