Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Tập 26

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 5 năm 1998
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore
Tổng cộng 51 Tập (AMTB) – Bản dịch 102 Tập

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.

Mã AMTB: 14-012-0001 đến 14-012-0051

Tập 26

  Được rồi, chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây:

 “Tứ Thiên Vương” (Nầy bốn ông Thiên Vương)

  Đây là Phật gọi tên của họ. Khi gọi tên, thì lời khai thị ở phía dưới là vô cùng quan trọng, gọi tên là để nhắc nhở họ.

  “Địa Tạng Bồ-tát nhược ngộ sát sanh giả, thuyết túc ương đoản mạng báo.” (Ngài Địa Tạng Bồ-tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu.)

  Bên dưới là nêu ra mấy điển hình về việc dùng phương tiện khéo léo giáo hóa chúng sanh của Bồ-tát Địa Tạng, chúng ta phải nên học tập. Ương là tai ương. Tai nạn trong đời rất nhiều, thường xuyên gặp phải việc gì cũng bất như ý, quả báo bệnh khổ đoản mạng, do nguyên nhân gì vậy? Sát sanh, nghiệp sát quá nặng. Chúng ta tự mình cũng cảm thấy, trong đời này chúng ta thường hay nhiều bệnh, thường hay bị ốm đau, phải biết nguyên nhân là gì? Do nghiệp sát. Tuy trong đời này không có tạo nghiệp sát, nhưng bạn đời trước. Phật nói trong kinh, là nói sự thật: “Muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời nay.” Những gì chúng ta thọ nhận trong đời này, là do tạo nhân đời trước. Nếu bạn hiểu rõ tình hình sự thật, chúng ta ngày nay bất kể thọ nhận tai nạn gì, cứ yên tâm tiếp nhận. Do đời trước tạo nhân không tốt, bây giờ cần phải nhận quả báo. Nhận quả báo không oán trời, không trách người, thọ xong là hết rồi, là hết nợ rồi. Nếu như bạn nhận quả báo, bạn còn oán trời trách người, thì phiền phức lớn rồi! Đời này thọ nhận rồi, lại tạo nghiệp ác, thì đời sau vẫn phải tiếp tục thọ nhận, nhận hoài không dứt. Cho nên sau khi bạn hiểu rõ rồi, thì những gì chúng ta thọ nhận đến đời này là xong rồi, trả dứt nợ rồi, báo hết rồi. Đời này nỗ lực tu thiện, nhất định không sát sanh. Không những không sát sanh, mà còn nhất định không làm việc não hại chúng sanh. Không những không được làm, mà còn không được có ý nghĩ này, vậy thì tương lai quả báo của chúng ta sẽ thù thắng. Đời này thời gian rất ngắn, cho dù sống đến 100 năm, cũng chỉ thoáng qua như cái khảy móng tay mà thôi. Thời gian trôi đi rất nhanh, đọc xong câu này, nhất định không được sát sanh. Chúng ta nhìn thấy người thọ quả báo trong thế gian thì biết. “Muốn biết quả đời sau, xem việc ngày nay làm.” Chúng ta đời này khởi tâm động niệm tất cả tạo tác, là quả báo của đời sau. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy.

  “Nhược ngộ thiết đạo giả, thuyết bần cùng khổ sở báo” (Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở.) Hiện nay thế gian có rất nhiều vùng còn lạc hậu. Giống như châu Phi, chúng ta thử xem thường hay đăng tin, người bên đó bị nỗi khổ đói lạnh, đây là cộng nghiệp. Họ không biết, quả ắt có nhân. Nhân của đói lạnh, nghèo khổ, khổ sở là trộm cắp. Phạm vi của trộm cắp vô cùng rộng lớn. Ở trong Phật pháp định nghĩa là: Không cho mà lấy. Tiền của có chủ. Họ chưa có cho bạn, bạn đã cầm lấy rồi bèn gọi là trộm cắp. Nhưng phương thức của trộm cắp rất nhiều. Có một số người họ gởi đến, hoàn toàn không phải do cam tâm tình nguyện, là bị ép buộc. Bạn có quyền uy, bạn có quyền thế, không thể không nịnh hót bạn, không thể không dâng tặng cho bạn, vẫn là trộm cắp. Hễ là dùng thủ đoạn không chính đáng, tâm lý không chính đáng, thì những gì bạn có được thảy là trộm cắp. Phạm vi này rất rộng, ở trong Giới Kinh nói vô cùng tường tận, sẽ được loại quả báo như vậy.

  “Nhược ngộ tà dâm giả, thuyết tước, cáp, uyên ương báo.” (Nếu gặp kẻ tà dâm thời Ngài dạy rõ quả báo là chim se sẻ, bồ câu, uyên ương.)

  Chữ tước ở trong chú giải của đại sư Thanh Lương, đặc biệt chú thích rõ ràng với chúng ta là chim khổng tước (chim công). Hay nói cách khác quả báo của tà dâm là làm súc sanh, đường súc sanh. Có muốn đi vào đường súc sanh không? Nếu không muốn vào đường súc sanh, thì tuyệt đối không được gieo cái nhân này. Cho nên Bồ-tát phía trước vừa mở miệng liền nói mười nghiệp ác. Ở trong Tam Phước dạy chúng ta tu mười nghiệp thiện. Tu mười nghiệp thiện, thì những quả báo bất thiện này đều không còn nữa. Nếu bạn không tu mười nghiệp thiện, mà tạo mười nghiệp ác, thì quả báo chắc chắn không thể tránh khỏi được.

  “Nhược ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh báo.” (Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau.)

  Chúng ta cũng thường hay nhìn thấy, người trong gia đình cãi nhau mỗi ngày, không phải oan gia thì không gặp nhau. Tại sao người trong gia đình này bất hòa? Là do quả báo nói lời thô ác trong đời quá khứ. Nếu như trong đời này vẫn không sửa đổi, thì phiền phức đó là lớn rồi! Gia đình đó của họ sao có thể hòa được? Ở trong Ngạn ngữ thường nói: “Gia đình hòa thuận thì mọi việc hưng thịnh”. Gia đình bất hòa chắc chắn suy bại.

  “Nhược ngộ hủy báng giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo.” (Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi, miệng lở.)

  Khẩu nghiệp có bốn loại, đặc biệt nêu ra nói lời thô ác. Phía sau phỉ báng là đã bao gồm nói dối, nói hai chiều, nói thêu dệt, là bao gồm ở trong câu này. Phỉ báng đặc biệt là phỉ báng Phật pháp. Nhưng quý vị phải biết, hiện nay xã hội phần đông cho rằng Phật giáo là tôn giáo. Tôn giáo là mê tín. Phật giáo là mê tín nhất, là hạng thấp nhất ở trong tất cả mọi tôn giáo. Tại sao vậy? Tôn giáo cao cấp chỉ có một vị thần, một vị chân thần duy nhất. Phật giáo là đa thần giáo, là thần giáo tràn lan, cái gì cũng lễ lạy, nên nó là thuộc về tôn giáo cấp thấp, không có ai coi trọng cả, thế là bị quảng đại quần chúng xã hội phỉ báng. Họ tạo cái nghiệp này rất nguy hiểm. Kiểu phỉ báng này của họ, chúng ta có nên trách họ không? Không nên. Phải trách chính chúng ta, chúng ta chưa có đem nó giải thích rõ ràng, chưa có giảng giải minh bạch, khiến họ sinh ra hiểu lầm. Cho nên chúng ta gặp phải người phỉ báng Phật pháp, phải quay trở lại tự trách chính mình, không được trách họ. Họ chưa có hiểu rõ ràng, chưa có hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta có trách nhiệm. Nhưng mà việc phỉ báng của họ tất nhiên sẽ có quả báo. Chúng ta phải giúp đỡ họ, giúp họ sám hối, giúp họ nhận thức Phật pháp, nhận thức Đại Thừa. Giống như trong lịch sử có ghi chép, Bồ-tát Thiên Thân lúc đầu học Tiểu Thừa, học Tiểu Thừa đi phỉ báng Đại Thừa. Sau đó anh của Ngài là Bồ-tát Vô Trụ giảng giải cho Ngài biết, Ngài hiểu rõ rồi, bèn sám hối. Ngài phát nguyện tự cắt lưỡi của mình. Anh của Ngài nói không cần thiết như vậy. Chú hãy dùng lưỡi của mình, trước đây phỉ báng Đại Thừa, bây giờ hãy dùng nó để khen ngợi Đại Thừa, chẳng phải là hay hơn sao? Cho nên Ngài về sau bèn khen ngợi Đại Thừa, tuyên dương Đại Thừa, đây là pháp môn sám hối. Sửa chữa lỗi lầm, Ngài đã được độ rồi. Chúng ta muốn cứu độ những chúng sanh tạo khẩu nghiệp này, không có gì khác, hãy hết lòng hết sức tuyên dương Đại Thừa, phải giúp họ nhận thức rõ ràng diện mạo đích thực của Phật pháp, khiến cho họ quay đầu. Không những không phỉ báng, mà còn khen ngợi thêm nữa. Tôi hôm nay giảng kinh thuyết pháp, ở trên bục giảng này đã 40 năm rồi. Tôi 33 tuổi đã đi ra giảng kinh, năm nay đã 72 tuổi rồi, tính theo tuổi ta là 40 năm rồi. Vẫn có rất nhiều người phỉ báng, tôi phải nên tiếp nhận. Tại sao vậy? Do tôi tạo khẩu nghiệp quá sâu rồi, khi chưa học Phật phỉ báng Phật pháp. Tôi cũng nói nó là mê tín, tôi đã tin Cơ Đốc Giáo, tin Hồi Giáo. Tôi đã trải qua hai năm trong Cơ Đốc Giáo, và một năm trong Hồi Giáo. Ấn tượng của tôi về hai đạo ấy rất tốt, cả hai đều có thể nói ra một số đạo lý. Trong Phật pháp tôi chưa có cơ hội tiếp xúc pháp sư, không có người nào giảng rõ đạo lý của Phật pháp cho tôi, nên không biết, cũng cho rằng Phật pháp là mê tín, phải phá trừ mê tín, nên nghiệp tôi tạo rất nặng, làm cho thân Phật ra máu, là tội nghiệp của địa ngục Vô Gián. Lúc nhỏ không biết, thời kỳ kháng chiến ít trường học. Trường học là gì? Chùa chiền. Chính phủ tịch biên chùa chiền hết, lấy chùa chiền làm trường học. Lấy Đại Hùng Bảo Điện làm hội trường, điện nhỏ kế bên là phòng học. Tượng Phật Bồ-tát cũng không đến nỗi, thảy đều gom tập trung lại một chỗ, cho vào trong một căn phòng rồi dán giấy niêm phong lại. Trẻ con chúng tôi, nghe nói trong đó có rất nhiều tượng Phật, Bồ-tát có thể đem ra chơi được, bèn đục lỗ trên cửa sổ chui vào trong đó, lấy tượng Phật ra làm đồ chơi. Sau khi chơi xong rồi bèn vứt đi, là phá hoại. Do tò mò, lấy tượng Phật điêu khắc bằng gỗ chẻ ra, xem thử bên trong có gì không? Bên trong bụng có nào là sợi tơ, ồ rất nhiều trò, còn có bùa chú nữa. Chúng tôi tạo loại tội nghiệp này, mà không biết. Thầy giáo cũng không nói. Nói thực ra dù có nói chúng tôi cũng chưa chắc chịu phục. Là tạo tội nghiệp phỉ báng Phật pháp. Về sau học Phật mới biết, đây là tạo tội nghiệp địa ngục Vô Gián. Hôm nay chúng tôi giảng kinh thuyết pháp 40 năm rồi mà vẫn còn bị người khác phỉ báng, làm nhục, là đáng lắm, có lẽ là tội nặng mà quả báo thì nhẹ. Tôi lúc nhỏ đi học là rất tinh nghịch. Thầy của tôi rất yêu thích tôi, nhưng cũng rất khó quản lý dạy dỗ tôi. Trí nhớ của tôi rất tốt, sách đọc qua một lần là có thể ghi nhớ, cho nên không chịu đọc nữa. Ứng phó với thi cử, trước khi thi khoảng 10 phút, để tôi xem qua sách một lượt, thì nhất định thi đỗ. Vả lại tôi thi cử chỉ cần 60 điểm, thêm một điểm cũng không có. Tôi không tranh danh, không đoạt lợi, lúc nào cũng nộp bài trước tiên. Thầy giáo nhìn thấy đều lắc đầu, có thể lấy điểm tốt nữa mà không chịu lấy. Tại sao vậy? Ra đi chơi quan trọng hơn. Chỉ cần mỗi năm tôi đều lên lớp là được rồi, là đạt được mục đích rồi. Yêu cầu của quý vị chẳng phải là như vậy sao? Yêu cầu của thầy cô và phụ huynh, tôi đều thỏa mãn ước nguyện của họ. Nhưng bản thân tôi thì sao? Thích chơi trò của riêng mình. Tôi đọc sách rất nhiều, nhiều hơn nhiều so với bạn học bình thường. Thư viện trong trường học, tôi đọc những sách mà tôi yêu thích, nên thường thức của tôi phong phú hơn người khác. Những tiểu thuyết cũ của Trung Quốc, tôi bắt đầu đọc từ năm lớp ba tiểu học, đọc đến năm thứ nhất cấp hai là đọc xong rồi, không đọc nữa. Tiểu thuyết hay, hầu như đều đọc qua 4-5 lần. Giống như bốn tiểu thuyết lớn như: Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử Truyện, Hồng Lâu Mộng, đại khái mỗi một loại đều đọc qua năm sáu lần. Hơn nữa sách dày như vậy, tốc độ tôi đọc là không quá một tuần là đọc xong. Tiểu thuyết cổ điển đọc hết rồi, nên từ năm đầu cấp hai trở về sau tôi không còn đọc tiểu thuyết nữa. Buổi tối đi xem kịch. Ban ngày xem tiểu thuyết, buổi tối đi xem kịch. Đời học sinh của tôi là rất có ý nghĩa. Thầy của chúng tôi đều biết, thầy hiệu trưởng đều biết. Tôi nói với thầy hiệu trưởng, trường học hiện nay chẳng qua là chỗ để kiếm văn bằng, học vị mà thôi. Học xong chẳng dùng được! Tôi học những thứ này tương lai có tác dụng gì? Nên thầy của tôi cũng không có cách gì đối với tôi. Tạo nghiệp thì tạo rất nhiều. Nhưng vẫn coi như là có chút thiện căn, là không hại người khác, không làm phương hại xã hội. Sau khi tiếp xúc Phật pháp rồi mới hiểu, mới biết được đạo lý này, nỗ lực đoạn ác tu thiện. Trước khi tôi chưa có học Phật, nhiều người chấm tử vi cho tôi, đều nói tôi không thể sống qua 45 tuổi, bản thân tôi cũng tin như vậy, không có một chút nghi ngờ. Tại sao vậy? Theo như những nghiệp mà mình đã tạo trước đây, thì sao có thể trường thọ được? Không có đạo lý này. Cho nên cái năm 45 tuổi đó bị một trận bệnh, tôi cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, giống như cư sĩ Lý Mộc Nguyên vậy. Thọ mạng đã đến rồi, thầy thuốc chỉ có thể trị bệnh, chứ không thể trị mạng, nên tôi niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Niệm một tháng thì bệnh đã khỏi rồi, cũng không có sao cả. Chúng tôi hồi tâm chuyển ý, đem trí tuệ và một chút xíu năng lực, thân thể này của mình hoàn toàn hiến dâng cho Phật, Bồ-tát, làm việc cho Phật Bồ-tát, không phải vì mình nữa. Nhà Phật nói thừa nguyện tái lai, chúng ta chuyển đổi nghiệp lực thành nguyện lực. Không cần đợi vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi mới trở lại, không cần. Bây giời đem nghiệp lực đổi thành nguyện lực là xong ngay, tức là thừa nguyện tái lai rồi. Tôi đổi được rất có hiệu quả, Lý Mộc Nguyên đổi được cũng có hiệu quả, đây là đang biểu diễn cho các bạn thấy. Hai người chúng tôi làm được, thì mọi người các bạn thảy đều có thể làm được, là bạn có chịu đổi hay không mà thôi. Vừa thay đổi, thì ý nghĩ liền thay đổi rồi, khởi tâm động niệm vì Phật pháp, vì chúng sanh, tuyệt đối không được có một ý nghĩ vì mình. Ta vì Phật pháp, vì chúng sanh, ta vẫn vì mình nữa có được không? Không được. Thật sự là 100% vì Phật pháp, 100 % vì chúng sanh, tuyệt đối không chophép có một mảy may ý nghĩ vì mình, thì bạn có thể chuyển trở lại được, vả lại chuyên rất nhanh, vậy là chúng ta tham gia câu lạc bộ của Phật, Bồ-tát, tham gia ngành nghề này của Phật Bồ-tát rồi, ở trong ngành nghề này. Đâu có lý nào không thể chuyển lại được? Giảng kinh thuyết pháp có cần học hay không? Không cần học. Học ư? Không thể học được. Tâm của bạn giống như tâm Phật vậy, văn tự này là văn tự của Phật, từng câu từng chữ có vô lượng nghĩa, bạn tự nhiên sẽ thấy ra được, tự nhiên sẽ bộc lộ thôi. Không phải bạn sưu tập chuẩn bị tài liệu mới có thể giảng được, không có cái chuyện đó. Pháp vốn ngay đó, từ trong tự tánh bộc lộ ra, đạo lý này chúng ta phải hiểu. Quý vị chẳng qua học được một chút phương pháp cơ bản từ trong “Nội Điển”, chúng ta mới học nên chưa vào được cảnh giới của Phật. Nhất định phải dựa vào cách nói của Tổ sư đại đức để nói, không được nói sai những nội dung của các Ngài. Nhưng mà mình thật sự phát tâm hoằng pháp lợi sinh thì nhất định phải vào cảnh giới. Không vào cảnh giới thì chỉ ăn bánh vẽ, đếm của báu dùm người, toàn là của người khác, chứ không liên quan gì với mình cả. Muốn vào được cảnh giới, phải buông xả triệt để. Buông xả tự nhiên liền thấy ra. Thấy ra là gì? Sáng tỏ rồi. Tánh tướng lý sự, nhân duyên quả báo, biết rất rõ ràng gọi là thấy ra, sự việc nó là như vậy. Xem tiếp kinh văn dưới đây:

 “Nhược ngộ sân huệ giả, thuyết xú lậu lung tàn báo.” (Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật.)

  Quả báo nóng giận là ở địa ngục. Những hiện tượng trong địa ngục đó, chúng ta xem Địa Ngục Biến Tướng Đồ ở trong Phật pháp nói, lại thử xem ở trong những tôn giáo khác cũng có Địa Ngục Biến Tướng Đồ. Tuy những tôn giáo khác không có nói đến lục đạo, chí ít họ cũng nói tam đạo. Họ có nói về thiên đường, cõi người, và cũng có nói địa ngục. Vẽ hình ảnh trong địa ngục không có cái nào là đẹp đẽ cả, hình dạng vô cùng khủng khiếp, đó là “Xú lậu lung tàn” (xấu xí tàn tật.) Đây là điều chúng ta cần phải cảnh giác. “Một niệm tâm sân khởi lên, mở ra trăm vạn cửa chướng ngại.” Xấu xí tàn tật là hoa báo, địa ngục là quả báo, không thể không biết. Nếu như tướng mạo của chúng ta là xấu xí tàn tật thì biết rằng do tâm nóng giận nặng, tâm đố kỵ nặng. Nếu như chúng ta có thể sửa đổi trở lại, phát tâm từ bi, có thể thương xót tất cả chúng sanh, yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh thì tướng mạo sẽ biến đổi. Cho nên bạn tu hành có công phu hay không? Đừng nhìn gì khác, chỉ xem tướng mạo của bạn. Thử xem tướng mạo, thể chất của bạn ba năm trước với ba năm sau, tướng chuyển theo tâm. Tâm bạn thanh tịnh, thì có tướng thanh tịnh. Tâm địa từ bi, họ liền có tướng từ bi, tâm địa trí tuệ, họ liền có tướng trí tuệ, tâm địa ác độc họ liền có tướng ác độc, điều này đâu thể giấu người ta được? Là không thể giả bộ được. Người thế gian thích đẹp, phải đi chỉnh sửa sắc đẹp, càng sửa càng tệ hại. Tôi nhìn thấy rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ, khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ còn thấy được. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, thì tướng mạo trở nên rất kỳ lạ, chẳng đẹp tí nào cả. Tướng đó là gì vậy? Là tướng giả, tâm chưa có chuyển. Cho nên phải biết tướng dù có chỉnh sửa như thế nào, chỉnh sửa đẹp đi nữa, mà tâm họ không tốt, thì cái tướng đẹp đó sẽ biến thành tướng xấu xí. Hiểu rõ đạo lý này, thì việc gì phải tốn tiền oan uổng đó để đi giải phẫu thẩm mỹ? Hãy điều chỉnh tâm. Tâm biến đổi rồi thì tướng sẽ biến đổi. Cho nên thân thể cũng không cần đi tìm thuốc men, tẩm bổ gì cả, không cần thiết. Tâm tốt rồi thì thân thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Tôi xưa nay không có tìm người nào đến để giúp chữa trị cho cơ thể khỏe mạnh, không có, từ nào đến giờ không uống thuốc bổ. Người ta tặng cho tôi nào là nhân sâm, sâm Cao Ly, tôi liền chuyển tay tặng cho người khác, tôi không uống thứ đó, cũng chẳng tiêm nhiễm bao giờ, phải điều chỉnh từ trong tâm, không cần chú trọng thân thể. Lúc nào cũng muốn chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh, quý vị thử nghĩ xem, bạn không thể phá thân kiến được, ý nghĩ tự tư tự lợi của bạn không dứt bỏ, bạn vẫn dính chặt thân tướng. Trong “Kinh Kim Cang” dạy chúng ta một nguyên tắc tu hành cơ bản là: “Không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả.” Bạn bốn tướng có đủ cả, bạn vẫn chấp trước. Thân tâm của bạn làm sao có thể thanh tịnh được? Thân tâm không thanh tịnh, thì cơ thể của bạn làm sao khỏe mạnh được? Quý vị phải biết, khỏe mạnh nhất là trở về với tự nhiên. Tự nhiên luôn vô tư, tự nhiên luôn vô ngã. Cho nên trong “Kinh Kim Cang” nói, phá bốn tướng chính là trở về tự nhiên, tự nhiên là khỏe mạnh nhất, tự nhiên là thân Kim Cang bất hoại đích thực. Trong kinh Phật nói sắc thân vàng ròng. Chúng ta ngày nay đắp tượng thân đều thếp vàng hết. Bạn thử nghĩ có đẹp không? Nếu như một người mặt mày đều là màu vàng ròng hết, thì người đó là quái nhân rồi! Tôi tin rằng không có ai thích họ cả. Vàng là pháp tượng trưng. Ở trong mọi vật chất, tại sao vàng được người ta coi là quý như vậy? Vì vàng không đổi màu. Cho nên vàng đại biểu cho bất biến, bất biến là thật, bị biến đổi là giả. Chân tâm lìa niệm, đó bèn gọi là vàng, màu vàng. Trong “Kinh Hoa Nghiêm” có pháp tượng trưng, quý vị đều xem qua rồi. Nói thế giới kim sắc đó là bất biến. Vọng tâm là có thể biến đổi, chính là giả. Nên vàng đại biểu cho bất biến. Bất biến là chân tâm, bất biến là nhất tâm. Hai tâm liền biến đổi ngay. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được ý nghĩa của pháp tượng trưng, không nên chết cứng ở trên câu chữ. Chết cứng thế là sai rồi. Nếu một người bạn khuyên họ học Phật. Họ nói: Tôi không muốn học Phật, học Phật trên người màu vàng khè, khó coi quá! Nên nhất định phải hiểu nghĩa thú trong kinh nói. Thật sự kinh Phật rất khó hiểu, khó ở chỗ là ý ở ngoài lời nói, nên bạn phải biết nghe. Kinh văn cũng vậy, ý ở ngoài văn tự, chứ không ở trong văn tự. Văn tự là để dẫn đường. Trong Thiền Tông gọi là ngón tay chỉ mặt trăng, là rất có đạo lý. Nó là ngón tay, bạn phải hướng theo ngón tay này của họ mới có thể nhìn thấy sự thật. Cho nên nó không ở trên văn tự, không ở trên ngôn thuyết, nhưng nó cũng không lìa văn tự, cũng không lìa ngôn thuyết, bạn mới có thể thể hội được nghĩa chân thật. Nghĩa chân thật, nghĩa chân thật là tự tánh. Tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ, vốn đầy đủ đức năng, đây là nghĩa chân thật mà Như-lai nói. Cho nên nghĩa chân thật, cũng không phải là nghĩa chân thật của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà nói nghĩa chân thật của Như-lai. Như-lai là tự tánh, là tên gọi của tánh đức, là một trong mười danh hiệu của Phật, chứ không phải của một người nào.

 “Nhược ngộ kiên lận giả, thuyết sở cầu vi nguyện báo.” (Nếu gặp kẻ bỏn xẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện.)

  Đây chính là nỗi khổ cầu không được ở trong tám thứ khổ. Tại sao họ cầu không được vậy? Keo kiệt, không chịu buông xả bố thí, nên cầu gì cũng chẳng được. Tôi 26 tuổi học Phật. Vào lúc đó tôi tiếc là nghe được Phật pháp quá trễ. Phật pháp hay như vậy, tại sao không biết sớm một chút? Nói thực ra để khiến cho tôi sinh khởi niềm tin đối với Phật pháp là việc quá khó quá khó! Tôi đã kể với quý vị rồi, tôi lúc trẻ hơi có chút thông minh, có chút trí tuệ, và có chút tài hùng biện. Người nào có thể thuyết phục được tôi là không đơn giản. Thời tôi còn đi học ở trường vẫn chưa từng gặp được đối thủ. Cái chết tôi có thể nói thành sống, tôi rất giỏi ăn nói, chuyên đi tranh luận với người ta, chuyên chủ trương ngược lại với người ta, tôi có thể nói ra một tràng đạo lý. Cho nên có thể làm cho tôi tin Phật, thuyết phục được tôi thì không phải dễ dàng. Tôi gặp được tiên sinh Phương Đông Mỹ, vậy là thuyết phục được tôi rồi. Đây là nhà triết học lớn của Trung Quốc đương đại, có uy tín trên thế giới, không phải đẳng cấp quốc gia, là nhà triết học lớn đẳng cấp thế giới. Thầy giới thiệu Phật pháp cho tôi, tôi mới tin. Thái độ của tôi đối với Phật pháp là chuyển biến lớn 180 độ, bèn vào trong chùa chiền tìm kinh sách để xem. Cũng là do duyên sâu dày, tôi tiếp xúc kinh Phật, đại khái khoảng một tháng, thì quen biết đại sư Chương Gia. Trong kinh điển chỗ nào có nghi vấn khó xử lý, thì đích thân thầy giải quyết giúp tôi, thầy vô cùng từ bi. Mỗi tuần dành cho tôi hai giờ đồng hồ, tôi thỉnh giáo với thầy, tôi theo thầy học ba năm. Nền tảng Phật pháp của tôi là được đặt từ chỗ thầy. Thầy dạy tôi thấy rõ, buông xả, dạy tôi bố thí. Cho nên học Phật nên học với ai? Nên học với người thầy nào mà trong tâm bạn thấy khâm phục nhất. Lời người này nói ra bạn phục tùng 100%, làm được 100%. Nếu như đối với vị thầy này, thầy giáo tốt đi nữa, rất có đạo đức, tài năng, trí tuệ, mà bạn không có niềm tin đối với họ, thì bạn học theo họ cũng uổng công thôi. Bạn không có niềm tin đối với họ, những gì họ nói ra bạn không thể y giáo phụng hành. Cho nên thầy trò hợp nhau là vô cùng quan trọng. Thầy yêu thương bảo vệ học trò, học trò tôn kính thầy. Thầy thật sự chịu dạy, học trò thật sự chịu học. Những gì đời này tôi gặp được, là do đời trước kết duyên tốt. Thầy Phương dạy tôi, dạy chỉ một mình tôi. Lần này tôi đến Hồng Kông giảng kinh, thỉnh thoảng tôi cũng có nhắc đến chuyện này. Viện trưởng của thư viện Tân Á trước đây ở Hồng Kông, là tiên sinh Đường Quân Nghị. Đây cũng là nhà triết học lớn cận đại, là học trò của thầy Phương Đông Mỹ. Chúng tôi là học trò khác thế hệ của thầy Phương, vị này có thành tựu kiệt xuất trong Triết Học, tiên sinh qua đời rồi. Đường Quân Nghị có lẽ lớn hơn tôi khoảng chừng mười tuổi. Gặp được những người này, chúng ta ở trên đường Bồ đề mới thuận buồm xuôi gió. Đại sư Chương Gia gặp được tôi, Thầy yêu thương chăm sóc tôi tận tình. Mỗi tuần Thầy dành cho tôi hai giờ đồng hồ, tôi có lười biếng cũng không được. Lười biếng mỗi lần không đến, Thầy liền gọi điện thoại, hoặc sai người đến hỏi thăm tôi, xem có phải bị bệnh không, tại sao không đến? Bạn nói xem, sự nhiệt tình như vậy, khiến cho bạn không thể không đến, đây là thật sự chịu dạy. Cho nên ơn đức của thầy đối với tôi, tôi niệm niệm không quên. Sau khi hai vị thầy qua đời, tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, theo học thầy 10 năm. Thầy Lý là vô cùng quan tâm, vô cùng yêu thương. “Ở trong cửa Phật, có cầu ắt ứng” là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Thầy nói khi chú cầu mà cầu không được, là do chú có chướng ngại, có nghiệp chướng. Tôi bèn hỏi, vậy làm thế nào? Thầy bảo sám hối, tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi, bạn cầu cái gì cái đó hiện tiền ngay. Tôi cầu thôn Di Đà, cầu 16 năm, có nghiệp chướng nên không thể hiện tiền. Có lẽ hiện nay nghiệp chướng đã tiêu cũng khá nhiều rồi, nên nó chín mùi, thành tựu rồi. Bạn có nghiệp chướng thì không được, nhất định phải tiêu nghiệp chướng. Muốn tiêu nghiệp chướng, phải làm thật, tâm hạnh của mình phải vào cảnh giới Phật. Chúng tôi ở trên bục giảng biểu diễn, nếu quý vị đồng tu nghe thật tỉ mỉ, bạn có thể nhận ra được. “Kinh Vô Lượng Thọ” tôi đã giảng mười lần, lần này là lần thứ mười, hầu hết đều có băng ghi âm. Các bạn nghe xem, mỗi lần mỗi khác. Không phải tôi có gì cất giữ không chịu giảng, phải để đến lần thứ hai mới giảng, không phải vậy, do cảnh giới này mỗi năm mỗi khác. Cảnh giới mỗi năm mỗi khác, là chứng tỏ nghiệp chướng mỗi năm đã tiêu được một ít. Nghiệp chướng không tiêu được một ít thì cảnh giới của bạn không thể nâng lên được. Tôi cũng không phải là người căn tánh lanh lợi, là người căn tánh bậc trung hạ. Nghiệp chướng là đang tiêu trừ dần dần, đang tiêu trừ mỗi năm, cho nên cảnh giới mỗi năm mỗi khác. Bản thân tôi biết, người thường hay nghe tôi giảng kinh biết, họ có thể nhận ra được. Tôi giảng kinh không có bút ký, không có bản thảo. Tài liệu của cổ đức tôi có xem, tôi có dành một ít thời gian để xem thật kỹ. Họ có cung cấp cho tôi một số tài liệu tham khảo. Nhưng khi tôi giảng, hoàn toàn không dựa theo văn tự của họ để giảng. Nếu dựa theo chú giải của họ để giảng là không khế hợp căn cơ. Họ là người của thời đại đó, đứng trước số thính chúng và người xem thời đó. Xã hội hiện nay lòng người hoàn toàn khác so với trước đây. Cho nên chúng ta đọc tài liệu của cổ nhân, để gợi mở trí tuệ của mình. Chỉ có thể làm tham khảo, chúng ta phải có năng lực quan sát căn cơ của đại chúng hiện nay. Sau đó mới có thể làm được việc ứng cơ thuyết pháp, thật sự có giúp ích, thật sự đem lại sự thọ dụng cho họ, hóa giải kiếp nạn, đạt đến hiện nay hòa thuận, ổn định, phồn vinh, người nào cũng có thể sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn, đây là mục đích hướng đến của việc tu học Phật pháp hiện nay. Ở trong cửa Phật quả thật có cầu ắt ứng, cầu làm Phật cũng có thể thành tựu được, huống chi những cái khác? Làm Phật là khó nhất. Làm Phật còn có thể cầu được, thì tất cả những thứ vinh hoa phú quý của thế gian phía dưới chỉ là chuyện nhỏ, đâu có lý nào không đạt được? Chúng ta cần có niềm tin. Nếu bạn muốn có cầu ắt ứng, không có gì khác là tiêu nghiệp chướng. Lời giáo huấn này của Đại sư Chương Gia, tôi luôn nhớ kỹ trong đời, y giáo phụng hành.

  “Nhược ngộ ẩm thực vô độ giả, thuyết cơ khát yết bệnh báo.” (Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ, thời Ngài dạy quả báo đói, khát, cổ họng đau đớn.)

 Câu này dễ hiểu, là tham ăn. Xã hội hiện nay có rất nhiều bệnh lạ, trước đây chưa từng nghe nói bao giờ. Bệnh từ đâu mà ra vậy? Trong ngạn ngữ nói rất hay: “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra.” Khẩu nghiệp phía trước, đó là tạo họa, tai họa đều sinh ra từ trong khẩu nghiệp. Bệnh tật đều từ ăn uống mà ra. Bệnh từ miệng vào. Tôi lần này ở Hồng Kông, có một vị đồng tu kể cho tôi nghe, chú ấy nói đây là người thật việc thật, là xảy ra tại Hồng Kông, đây là tin thời sự xã hội nên đại chúng đều biết, là mấy năm trước. Có hai mẹ con nhà nọ thích ăn hải sản, mỗi ngày đều ra vịnh để mua hải sản tươi sống, chứ không phải tự mình bắt, là mua đồ sống về giết, tự nấu ăn. Đến cuối đời người mẹ này đã mắc một căn bệnh. Lúc phát bệnh bèn nói với mọi người: Nước rất lớn, chỗ nào cũng là bùn cát, bò lung tung trong phòng, giống như là bò lên bờ vậy, là giống như hình ảnh của những con hải sản vậy. Về sau trên người bị lở loét hết, rồi chết đi. Sau khi chết đi, thì con gái bà cũng bị loại bệnh giống như vậy. Sau này cũng vô phương, cũng đi tìm cầu thần khẩn Phật khắp nơi, và gặp được một vị pháp sư. Pháp sư bèn nói với cô, đây là quả báo một đời sát sanh ăn hải sản của cô, hãy mau mau sám hối, dạy cô phóng sanh, dạy cô ăn chay. Người con gái này của bà lúc đó chịu làm theo, những vẫn không kịp nữa, vẫn phải chết. Bạn bè thân thích của cô nhìn thấy hình ảnh đó, thì vĩnh viễn ăn chay trường, không dám ăn những thức ăn mặn này nữa, là người thật việc thật. Hình dạng lúc chết là giống như những loài thủy sản vậy. Quả báo rành rành hiện ra trước mắt cho bạn thấy. Tuy là tin thời sự xã hội, nhưng tôi thấy tiệm bán hải sản ở Hồng Kông người vẫn ngồi chật kín, thật sự là ương ngạnh khó giáo hóa. Bồ-tát gặp phải những sự việc này, hiện nay cần phải quay nó thành phim ảnh, để chiếu khắp nơi. Trong tiệm hải sản nên treo thêm vài bức tranh về những quả báo này để cho họ nhìn thấy, quá đáng sợ! Kiếp đao binh của thế gian từ đâu mà ra vậy? Là từ ăn thịt chúng sanh mà ra. Người hiện nay, mỗi người đều rất chú trọng đến sức khỏe cơ thể. Muốn cơ thể khỏe mạnh thì tốt nhất là ăn chay. Trong ăn chay tốt nhất là ăn rau sống. Tôi hiện nay ăn rau sống, đã ăn hơn hai tháng rồi. Cho nên mọi người nhìn thấy tôi rất gầy, người gầy xuống. Tôi bèn nói với họ sức khỏe không tốt là do giao tiếp quá nhiều, tốt nhất là bớt tiếp xúc với tôi. Nhưng trên thực tế đời sống hiện nay đang thay đổi. Lần đầu tiên tôi thay đổi là ăn chay trường. Vào lúc đó cơ thể gầy, khoảng gần hai ba năm sau thì thể chất dần dần phục hồi trở lại. Hiện nay làm cuộc thay đổi lần thứ hai, ăn rau sống. Tôi hơn hai tháng nay không ăn cơm, hoàn toàn ăn rau sống. Sáng sớm ăn một chén cháo loãng, ăn hai cuộn rau sống, một chén canh. Hôm nay chúng ta có làm hay không? Nếu như có làm, hãy mang vài cuốn, chúng ta đem đến phòng ăn mời lão hòa thượng ăn nhé. Không có dầu, không có muối, hoàn toàn ăn rau sống. Tôi thường hay nghĩ bò, dê ăn cỏ, mà cơ thể khỏe mạnh như vậy, nó cũng không có ăn dầu, muối, càng nghĩ càng có đạo lý. Các bạn đồng tu giới thiệu cho tôi, sau khi tôi ăn được hai tháng nay, cảm thấy rất thoải mái, thật sự có lợi ích. Chúng ta phải chú ý việc ăn uống, đặc biệt là việc ăn uống hiện nay. Hiện nay lòng người không tốt, những nơi khác tôi không biết, nhưng tình hình Đài Loan thì tôi biết. Heo ở Đài Loan sáu tháng là giết rồi, thức ăn nuôi heo đều là thuốc hóa học, giục cho heo mau lớn, nó lớn rất nhanh, sáu tháng là bị giết rồi. Cho nên ở trong thịt của nó đều có chứa độc tố ở trong đó, không bình thường. Nói thêm, trước đây gia súc đều là nuôi thả rong, khi chưa có giết, thì đời sống của nó rất tự do, rất tự tại. Tâm trạng của nó rất thoải mái, rất vui vẻ. Hiện nay những loại súc sanh này, vừa sinh ra là bị nuôi ở trong lồng, cũng giống như là bị ngồi tù vậy, cả đời bị ở tù, đến cuối cùng bị giết thịt. Bạn nói thử nó có tâm trạng gì? Trong thịt của nó chứa đầy độc tố, thì người ăn vào sao không bị bệnh được? Bị những bệnh rất kỳ lạ. Hiện nay ăn chay cũng phiền phức. Rau cải có thuốc trừ sâu! Gạo nghe nói cũng có thuốc hóa học gì ở trong đó, gạo bạn thấy rất đẹp, có độc! Đúng như trong kinh nói là ăn đắng uống độc, chúng ta ngày nay là sống loại đời sống này. Nhà nông chúng ta ở Đài Loan, bản thân họ ăn rau do tự mình trồng, phân biệt khác với ra bán. Họ nói rau bán không được ăn, vì có độc. Họ biết, độc thì bán cho người khác ăn. Gạo cũng là như vậy, gạo họ ăn là tự mình trồng ở đám ruộng khác, còn gạo bán là trồng ở đám khác bán cho người ta, đều tách biệt. Họ bán những thứ có độc này cho người khác, thì bản thân họ cũng không thể tránh khỏi phải bị gặp độc hại, tâm bất thiện. Chúng ta ngày nay cũng coi như là có duyên, nên gặp được các đồng tu giới thiệu, mới biết khí ozone có thể hóa giải được thuốc trừ sâu. Cho nên chúng tôi hiện nay ăn rau sống, là phải qua xử lý bằng khí ozone, đem những thứ có độc ở trong đó thảy đều phân giải hết. Cho nên sạch sẽ hơn nhiều so với những thực phẩm ở bên ngoài. Cái này cần nên ra sức phổ biến. Ta nên tìm công xưởng cơ khí chế tạo, hy vọng họ có thể sản xuất hàng loạt, chúng ta nghĩ cách để giúp họ truyền bá. Có cách ăn uống lành mạnh, tâm lý thanh tịnh, tâm lý từ bi, để thân tâm khỏe mạnh, không có pháp nào không phải Phật pháp. Mọi pháp thảy đều là Phật pháp.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến chỗ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *